Sidebar Menu

News

Българският кодекс за корпоративно управление е  съобразен с принципите на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

В тях са заложени мерки за устойчиво развитие и стабилност, включително цифрова сигурност, опазване на климата и др. Това стана ясно след проведена втора среща на 06.06.2024 г. от 16 часа в сградата на АИКБ (Асоциация на индустриалния капитал в България) с участието на КФН (Комисия за Финансов Надзор), БФБ (Българска Фондова Борса) за емитентите от сегмент АДСИЦ и емитенти на облигации. На срещата присъстваха и компании от сегмент Премиум и сегмент Стандарт на БФБ.

Участие в събитието взеха председателят на КФН - Бойко Атанасов, изпълнителният директор на БФБ - доц. д-р Маню Моравенов, председателят на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите - Даниела Пеева, проф. д.ик.н. Бистра Боева и директорът на дирекция „Надзор на инвестиционната дейност“ в КФН - Петя Хантова. Модератор беше Председателят на УС на Българската асоциация на управляващите дружества  - Наталия Петрова.

Презентации от събитието:

ИЗВОДИ ОТ МОНИТОРИНГОВИЯ ДОКЛАД НА НККУ 2024 

НАЦИОНАЛЕН КОДЕКС ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ 

РОЛЯТА НА РЕГУЛАТОРА ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА ПРИНЦИПИТЕ ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

Г/20 ОИСР ПРИНЦИПИ НА КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ 2023

 

Contacts